Cymru

Ar hyn o bryd mae Pluss yn gwneud cais am Waith Cymru (Oedolion) yn ne ddwyrain Cymru.

Mae'r cyfle hwn yn rhoi llwyfan gwirioneddol i ddangos yr effaith y gall cwmni buddiannau cymunedol ei chael ar bontio'r bwlch cyflogaeth gan ddefnyddio gwybodaeth a sgiliau a gaffaelwyd i greu mentrau cymunedol a mynd i'r afael â hunangyflogaeth ar gyfer yr unigolion hynny â anghenion iechyd ac anabledd.

Byddem yn ymhyfrydu yn y cyfle i gael effaith ar ddyfodol Cymru.